Privatlivspolitik – Aarhus Rengøringsselskab

Hos Aarhus Rengøringsselskab (”Aarhus Rengøringsselskab”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside ”https://www.aarhusren.dk/”, og fastlægger retningslinjer for Aarhus Rengøringsselskabs måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Aarhus Rengøringsselskab.

1. Typer af personoplysninger

Når du er kunde hos os eller på anden måde interagerer med os, vil vi behandle dine personoplysninger. De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Oplysninger om din ordre
 • Din IP-adresse
 • Din MAC-adresse

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du anvender hjemmesiden
 • Når du kontakter os via kundeservice
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

2. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer
 • For at indgå en kontrakt med dig
 • Kundeservice og generel kommunikation
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Udsendelse af servicemeddelelser
 • Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores tjenester
 • Udsendelse af kundetilfredshedsundersøgelser
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling
 • Håndhævelse af Aarhus Rengøringsselskabs brugervilkår

3. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt ved køb af varer eller tjenesteydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af kontrakt ved levering af tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmesideapp (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

4. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Aarhus Rengøringsselskab leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Aarhus Rengøringsselskabs udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Aarhus Rengøringsselskab. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Aarhus Rengøringsselskab har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til vores advokat og revisor, samt til offentlige myndigheder, herunder Skat, Politiet, domstolene, mv.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

5. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

6. Cookies

Vi henviser til vores cookiepolitik for information om de cookies, der placeres på “https://www.aarhusren.dk/”.

7. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

8. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

9. Dataansvarlig, kontaktoplysninger, spørgsmål og klage

Følgende selskab er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Aarhus Rengøringsselskab ApS

Adresse: Adolph Meyers Vej 7

Telefon: 20712100

E-mail: info@aarhusren.dk

 

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”https://www.aarhusren.dk/”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.